top of page
Rapsfält 2.jpg

Genomförda aktiviteter

2024

2024-07-20

Grillfest i Strövelstorp.

På lördagen var vi ett härligt gäng som träffades hemma

hos Josefin & Göran i Strövelstorp. Grillmästare var Göran

själv...

Många trevliga och givande samtal fördes vid de olika

borden i de olika "rummen" i deras härliga trädgård. 

Vi fick även ett givande besök av Ulf från Aider som

fick svara på många frågor gällande Aider. 

Grillfest 10.jpg

Alla var väldigt nöjda och det här gör vi gärna om nästa år.

 

Tusen tack Josefin och Göran för allt jobb ni lagt ner! 

2024-06-20

Tura med Aurora, Helsingborg.

En trevlig tura i goda vänner lag... 

24-06-20 Josefin & Arne.jpg

2024-05-20

Om någon var med på detta mötet och har anteckningar som hen kan tänka sig att

dela med sig av så får ni gärna höra av er till oss så att vi kan dela dem med andra

som inte hade möjlighet att deltaga.

Här hittar du länken till den Power-Point Presentation som Försäkringskassan

visade.

2024-05-15

Medlemsmöte

Vi vill börja med att tacka för att vi fick  samlas hemma hos Bo och hans fru i Billesholm eftersom mannen som skulle visat och berättat om Skromberga blivit sjuk. 

Vi blev ett mysigt gäng som satt på Bos altan och pratade.

2024-02-15

Torsdagstura med Aurora, Helsingborg.

Då var det dags för tura. Den här gången var vi inte heller så många, men ändå ett trevligt gäng på Torsdagstura med Aurora.

Över god mat från buffén flöt ett trevligt och givande samtal medan båten gick fram och tillbaka två gånger mellan Helsingborg och Helsingör.

2024-04-18

Torsdagstura med Aurora, Helsingborg.

Ett litet gäng träffades åter vid Knutpunkten innan vi steg ombord på båten för en härlig samvaro över god mat medan båten åkte fram och tillbaka mellan Helsingborg och Helsingör några gånger.

2023-02-13

Informationsmöte med Aider.

Ulf Mattsson, God Man som grundade Aider gav oss en intressant och givande genomgång av hur Aider fungerar. Helt klart rekommenderbart och smidigt program. Se mer här

Aider

2023-02-16

Torsdagstura med Aurora, Helsingborg.

Då var det dags för årets första tura. Den här gången var vi inte så många, men ändå ett trevligt gäng på  Torsdagstura med Aurora.

Över god mat från buffén flöt ett trevligt och givande samtal medan båten gick fram och tillbaka två gånger mellan Helsingborg och Helsingör.

2023-03-15

Årsstämma på Träffpunkt Söder, Helsingborg.

Vi var 14 personer som samlades till Årets stämma. Vi fick också besök av Urban

Stridfeldt och Anders Broberg som informerade stämman om RGMF och deras

arbete.

Protokoll från detta kommer senare. 

Årsmöteshandlingar.

Årsstämma 2023

Medlemsmöte på Gruvmuseet, Nyvång.

Det var ett härligt gäng som mötte upp vid gruvan i Nyvång och som där fick en

presentation av gruvan och dess historia innan det serverades frallor och kaffe

medan ett givande och informativt samtal fördes runt bordet.

Medlemsmöte - Nyvång

2023-05-18

Torsdagstura med Aurora, Helsingborg.

På Kristi Himmelsfärdsdag träffades åter igen ett trevligt gäng som njöt av Auroras

Buffé medan båten åkte fram och tillbaka över Öresund. 

Fiskmås

2023-06-01

Extra stämma angående eventuellt byte av förbund och namn på föreningen.

Förutom de personer dök upp hade vi också fått ett flertal mail innan där medlemmar som ej kunde delta själva erbjöd sitt positiva stöd till ändringarna.
Mötet godtog förslagen av bytena med acklamation, dvs. med ett enhälligt ja.
Mer information kommer att förmedlas allt eftersom arbetet fortskrider.

2023-08-09

Medlemsmöte i Erikshallarna, Landskrona.

  • Information om RGMF

       Personal från Riksförbundet skulle ha kommit och informerat oss, men stormen ”Hans” har satt käppar i           hjulet så de kan inte komma. Istället har de skickat information så att Göran Frank kan berätta lite mer                 om förbundet. Se separat informationsblad.

  • Försäkring

       Göran gick igenom skillnaderna mellan den försäkring som vi idag får genom RFS och den som vi efter               årsskiftet kommer att få genom RGMF.

  • Framtidens samarbete och utveckling

        - Diskuterades att samarbeta med olika aktörer och synliggöra vår förening.

        Intressebevakarna som haft möte innan medlemsmötet informerade lite om vad de kommit fram till,                    bl.a. om utformningen och innehållet i den nya broschyren som kommer att tas fram. Denna ska sedan                kunna delas ut till de olika överförmyndarna så att dessa förhoppningsvis sedan delar ut dem till nya och          befintliga ställföreträdare.

  • Övriga frågor och information

        Frågan togs upp hur vi ska göra med att dödsbo inte ändrar den särskilda postadressen när en                              huvudman avlider. Till sist kom vi fram till att vi kan kasta alla brev som kommer efter dödsdagen                      eftersom vårt uppdrag upphör i och med denna.

        Eva Nilsson berättade att i och med att bankerna nu kommer att byta ut alla Maestro-kort till                                  MasterCard. Det är dock svårt för oss att ansöka om nya kort eftersom huvudmännens konto är                            överförmyndarskyddade. Vi måste därför ansöka hos Överförmyndarna om att de ska ta bort denna spärr          så att vi kan ansöka om nya kort. Per Rosengren inflikade då att han varit på banken och att de där                      tillfälligt hade tagit bort överförmyndarspärren så att han kunde beställa ett nytt kort och sedan lagt                    tillbaka spärren när detta var gjort. Svaren gick isär om det senare var tillåtet eller inte.

        Vidare berättade Eva att lagen om att huvudmannen ska kunna ge gåvor om denne är dement och inte vet          vad som gäller tolkas väldigt olika hos de olika överförmyndarna. Styrelsen kommer att undersöka vad              som gäller.

        Göran redovisade den senaste enkäten som har gett drygt 40 svar och övergripande så fungerar det                      väldigt bra mellan ställföreträdare och överförmyndare. Det fungerar också väldigt bra mellan                              ställföreträdare och personalen på boendena. Däremot utmärker sig fortfarande Vejbystrands LSS-                      boende – i bemötande av personal och chef.      

        Om vi vill göra något extra för våra huvudmän kan vi ansöka om ”Extra stimulans” eller liknande via                Biståndshandläggaren hos kommunen och då kan vi få 150.- per timma för detta. Detta skal inte                            ställföreträdare göra i dennes uppdrag. Man får gå in som privatperson med ”Personligt stöd”.

  

Mötet avslutades med att Josefin tackade alla för en trevlig och givande kväll. Hon tackade också representanterna från Helsingborg för att de velat komma med och hoppades att vi även fortsättningsvis ska kunna få ett trevligt samarbete antingen de går med oss eller väljer att själva gå med i RGMF.

Medlemmarna kommer att kontinuerligt få information inför överflyttning till det nya Förbundet från och med 2024-01-01.

2023-09-21

Torsdagstura med Aurora, Helsingborg.

Då var det dags för tura. Den här gången var vi inte så många, men ändå ett trevligt gäng på Torsdagstura med Aurora.

Över god mat från buffén flöt ett trevligt och givande samtal medan båten gick fram och tillbaka två gånger mellan Helsingborg och Helsingör.

2023-10-19

Torsdagsstura med Aurora, Helsingborg.

Då var det dags för tura. Den här gången var vi inte så många, men ändå ett trevligt gäng på Torsdagstura med Aurora.

Över god mat från buffén flöt ett trevligt och givande samtal medan båten gick fram och tillbaka två gånger mellan Helsingborg och Helsingör.

2023-11-08

Medlemsmöte i Brf. Sachsens lokaler, Södergatan 84, Helsingborg.

Ett härligt gäng samlades och lyssnade på när Gisela Ruther från FUB i Ängelholm informerade oss om LSS m.m.

Därefter lyckades Eva Swahn äntligen presentera vår nya hemsida medan vi avnjöt de goda wrapsen. 

Josefin presenterade vår ambassadör, Eva Nilsson, och berättade lite om vad hon kommer att göra i föreningen. 

Därefter tackade Josefin alla som kommit dit.

God Jul

och

Ett Gott Nytt

GMF Skåne-år.

2023-12-07

Julbordstura med Aurora, Helsingborg.

Ett härligt gäng samlades åter för god mat och givande diskussioner. 

Vi ber härmed om att få önska alla medlemmar och andra besökare

här inne en riktigt...

 

Julbordstura - foto

2022-03-16

Årsmöte, Smörgåsboden, Billesholm.

Medverkande var Josefin Persson, Överförmyndarnämnden, 4K. Se redogörelse för vad hon berättade här.

Protokoll från medlemsmötet.

2022-06-21

Torsdagstura med Aurora, Helsingborg.

Vi var ett bra gäng på föreningens första Torsdagstura med Aurora.

Över god mat från buffén flöt ett trevligt och givande samtal medan båten gick fram och tillbaka två gånger mellan Helsingborg och Helsingör.

2022-10-05

Medlemsmöte på Curla, Landskrona.

Information: Ulf från Aider informerade om redovisningsprogram för gruppen. Många frågor om programmet. Gruppen beslöt att Göran Frank och Ulf Matsson kommer att ha en digital information. Därefter kommer det att hållas ett fysiskt möte om programmet, vi medlemmar skall lära oss hur programmet är uppbyggt.

Information från gruppen (intressebevakarna.)

Göran Frank informerade hur viktigt det är att Föreningen driver frågor upp till Förbundet och till Överförmyndarnämnden på politisk nivå.

Milersättning

Utbetalningstid för arvode

Att dödsbo äger ställföreträdaren uppdrag

Att arbeta upp mot Förbundet

Folder delades ut till medlemmarna som får i sin tur dela ut i butiker och Överförmyndarenheten

Informerades om namnskylten, många blev intresserade att ha den. Gruppen kom överens att beställa namnskyltar.

Diskuterades om att utse en programgrupp, Det kom upp frågor om detta innan årsstämman 2021. Om det var möjligt att ha någon träff att umgås. Gruppen kom fram att ha tura varannan månad och även ha spontana träffar, det är upp till medlemmarna att ta initiativ till träffen.

Åstorp, Svalöv, Ängelholm och Landskrona visade intresse.

Kontakt tas då med någon i styrelsen så hjälps vi åt att anordna träffen.

Flexibla möten, kom fram till att vi testar att ha möte på olika ställen från 2023. Styrelsen kommer att sända ut förslag var och när.

Information om att faktureringsavgift i Region Skåne inte är tillåten att belasta huvudman.

Gruppen kom överens att medlemsträffen är bra att ha tre gånger om året, däremellan kan det vara spontanträffar.

Psykisk ohälsa

Josefin F informerade hur illa det är med huvudmännen som har problem. Problem om den psykisk ohälsa, många klarar inte att bo i hyreshus och oftast uppstår konflikter mellan hyresgäster och den drabbade med psykiska problem. Vad sker?

Det blir uppsägning, utredning, avslag, överklagan och till slut hamnar personen på gatan. Det läggs oftast boendelösning på ställföreträdarns axlar. Här ser jag hur samhället glömmer bort de som inte passar in någonstans,, .

Gruppen diskuterade hur vi ställföreträdare utför vårt uppdrag. Många utför insatserna utöver vad som ingår i vårt uppdrag. Problemet uppstår när företrädare avsäger sig uppdraget och ny ställföreträdare tillkommer .

Konflikten kan snabbt uppstå med huvudmannen. Hen ifrågasätter varför gör den nye ställföreträdare inte samma utförande som den före ställföreträdare

Gruppen diskuterade den röda tråden i föreningen, bör diskuteras vidare och även tas upp i styrelsen.

Information från Förbundet får alla per e-post. Gruppen tyckte att det räckte.

En av medlemmarna föreslog att överförmyndarna får ta del av minnesnoteringarna från våra möten 2023

Gruppen kom överens om att dela med sig sina kontaktuppgifter för samåkning till mötena. De som inte vill dela med sig dessa uppgifter, meddela Eva Swahn.

Julmiddag, gruppen tyckte det vore trevligt att vi tillsammans äter Julmiddag.

Olof S, fick uppdrag att undersöka var vi kan inmundiga Julmiddag och återkommer var, när och tid.

Styrelsen kommer att subventionera Julmiddagen med x kr och återkommer med beslut om subventionering.

Olof S informerade att styrelsen köper en Julblomma till fastighetsägare som tack för att föreningen har fått hyra lokalen för 0 kr.

2022-10-20

Torsdagstura med Aurora, Helsingborg.

Vi var ett bra gäng på föreningens andra Torsdagstura med Aurora.

Över god mat från buffén flöt ett trevligt och givande samtal medan båten gick fram och tillbaka två gånger mellan Helsingborg och Helsingör.

2022-12-15

Julbordsstura med Aurora, Helsingborg.

Så var det då dags för vår Julbordstura som även denna gång samlade ett härligt gäng.

Över god mat från buffén flöt ett trevligt och givande samtal medan båten gick fram och tillbaka två gånger mellan Helsingborg och Helsingör.

             

                           God Jul

                          och

                  Gott Nytt År!

Julbordstura

2021

2021-09-22

Medlemsmöte i Erikshallarna, Landskrona.

Medverkande var Anders Lindblom - jurist & Överförmyndare och Gustav Vikmark - jurist & Överförmyndarhandläggare från Överförmyndarenheten i Landskrona. Gustav Vikmark har tidigare varit anställd som Kronofogde och hos olika inkassobolag.

Protokoll från medlemsmötet.

bottom of page