top of page
Rapsfält 2.jpg

Nyheter från RGMF

(Riksförbundet för Gode Män & Förvaltare)

RGMF är en partipolitiskt obunden och ideell organisation.

Riksförbundets namn är Riksförbundet Gode Män och Förvaltare. RGMF startade 2004 och är en ideell organisation som är
partipolitiskt obunden och har sitt säte i Stockholm.

Riksförbundets uppdrag är att företräda regionala god mans- och förvaltarföreningar och dess medlemmar, genom intressebevakning, samverkan och dialog med exempelvis lagstiftaren, banker, myndigheter och övriga relaterade beslutsfattare. 

Riksförbundet strävar efter att kunna erbjuda alla landets ställföreträdare medlemskap inom organisationen och med det möjlighet att teckna förbundets försäkringar.

RGMFs främsta uppgift är att:

  • Intressebevaka och företräda RGMFs

       Ställföreträdarföreningar och deras

       medlemmar.

  • Vara remissinstans i frågor som rör

       lagstiftningen för Ställföreträdare

       vilket ger en möjlighet att medverka i

       förändring av nuvarande lag som vi

       uppfattar vara i stort behov av uppdatering.

  • Vara stora intressenter i den digitala

        utveckling som ingår i våra uppdrag.

Hjärtformad sten
bottom of page