top of page
Rapsfält 2.jpg
Olycksfallsförsäkring Extra.

Som medlem i en förening inom RGMF är du automatiskt genom ditt medlemskap försäkrad vid besök hos huvudman inklusive resa till och från. Försäkringen som är en grupplivförsäkring i IF skadeförsäkring AB, behåller du så länge som du är medlem i föreningen.

Ansvarsförsäkring (Ålands försäkringar)

Som medlem i en förening inom Riksförbundet God Man & Förvaltare RGMF får du en Ansvarsförsäkring. Du får då ett skydd mot t ex skadeståndsanspråk som riktas mot dig till följd av ditt uppdrag som God Man/Förvaltare.

Det ingår också er retroaktivitetsskydd. Denna gäller en försäkring som varit i kraft i minst 1 år. För att följa de ansvar som ställföreträdare har efter avslutat uppdrag och försäkring. Retroaktivitetsskyddet gäller inom ansvarstiden som är 3 år.

Denna försäkring kan endast erhållas om du är medlem i en förening inom RGMF. En God Man/Förvaltare kan således inte teckna denna ansvarsförsäkring utan föreningstillhörighet.

Kommunen, vars överförmyndare förordnat dig till uppdraget, kan inte tillhandahålla Gode Män och Förvaltare en ansvarsförsäkring. Lagen medger inte detta.

Ansvar- och förmögenhetsförsäkring Försäkringsbevis 2024 (Ålands försäkringar)

Allmänna avtalsbestämmelser

Ren förmögenhetsskada

Krisförsäkring

Överfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring 2024 (Gruppförsäkring If)


Ställföreträdare som vill teckna försäkring där ingen lokal förening finns i närliggande område hänvisar vi till GMF Sverige.

bottom of page