top of page
Rapsfält 2.jpg

  • Föreningen arrangerar 2 medlemsmöten och 1 årsstämma per år. Föreningen bjuder till dessa in intressanta personer och myndigheter för medverkan. Förslag på medverkande kan med fördel lämnas in av föreningens medlemmar till styrelsen.

  • Föreningen marknadsför sig till de parter som normalt är kontaktytor i medlemmarnas arbete.

  • Föreningens medlemmar har möjlighet att bli medlemmar i föreningens Facebookgrupp där det läggs ut  olika mindre evenemang mellan medlemsmötena för att vi som ställföreträdare ska få chansen att lära känna varandra under lättsamma former.

  • Föreningen har också utsett en grupp som kallar sig Intressebevakarna och som aktivt arbetar för förbättrade villkor för oss ställföreträdare, så som förändringar när det gäller arvoden och milersättningar. Se mer här.

bottom of page