top of page
Rapsfält 2.jpg

  • Vår uppgift är att informera och stödja, bevaka deras rättigheter och på bästa sätt underlätta för våra medlemmar att på bästa sätt kunna fullgöra sina uppdrag.

  • Vi hjälper till att förmedla kontakter med erfarna personer som anlitas i ärenden, som berör en huvudman eller God Man / Förvaltare.

  • Vi ger kostnadsfri rådgivning i handläggningsfrågor i den mån vi kan.

  • Vi anordnar sammankomster med föredrag och diskussioner samt informationsträffar.

  • Vi sprider information till medlemmar

  • Föreningen tillhandahåller olycksfallsförsäkring extra och ansvarsförsäkring. Mer info här.

Observera att det alltid är överförmyndarens ansvar att ge dig den utbildning du behöver för att kunna utföra ditt uppdrag.

bottom of page