top of page
Rapsfält 2.jpg

 

Fram till årsskiftet 2023 - 2024 hette föreningen Nordvästra Skånes Frivilliga Samhällsarbetare (NSFS).

NSFS i sin tur bildades 2018 då det beslutades att Engelholms FS och Söderåsens FS skulle gå ihop och bilda en ny gemensam förening. Några månader senare kom även Landskrona Svalövs FS med i bilden. Tillsammans blev vi starkare och kunde lättare få ihop en bra styrelse och bli en mer avgörande part gentemot Riksförbund och de olika Överförmyndarenheterna.

Alla de tidigare föreningarna förde en tynande tillvaro med stora problem att bl.a. fylla ut styrelseplatserna och samla medlemmarna.

Engelholms FS

Landskrona – Svalövs FS

Söderåsens FS täckte området runt Söderåsen med uppsamlingsområde först och främst från Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp & Örkelljunga. Föreningen grundades från början med namnet Åsbo Förvaltar & God Man Förening (Åsbo FGF) av bl.a. Rolf Larsson i Perstorp. 2013 bytte man namn till FGF Söderåsen innan man slutligen bytte till Söderåsens FS 2017.

bottom of page